12.11.2020r.

  • ,,Kotylion narodowy” – praca plastyczna z wykorzystaniem kartek w białym i czerwonym kolorze. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej. Sprawne wycinanie i bezpieczne posługiwanie się nożyczkami. Rodzinne spędzanie czasu. Propozycja wykonania kotylionu, materiał video. Link: https://www.youtube.com/watch?v=PhWvAX3-ffE
  • ,,Jest takie miejsce – Polska” – wysłuchanie utworu muzycznego. Swobodna interpretacja ruchowa słów piosenki wykonana przez dziecko. Przybliżenie dziecku symboli narodowych oraz rozbudzanie ciekawości najmłodszych względem własnego kraju. Link: https://www.youtube.com/watch?v=PYd5i93h1Ls