12.11.2020 r.

Na początek wesoło się przywitajmy -,,Ręce do góry”

Zabawa z rymowanką.

Co potrafi przedszkolaczek? – (mówimy i pokazujemy)

Co potrafi trzylatek?

But nałożyć, podlać kwiatek.

Z klocków wybudować wieżę.

Skakać, jeździć na rowerze.

Klaskać, tańczyć i malować.

Pięknie prosić i dziękować.

(Powtórzcie rymowankę 3 razy.)

Dzisiejszy temat zajęć

” Poznajemy ptaki.”

Posłuchajcie wiersza Doroty Kossakowskiej pt: „Jesienna szaruga” 

Lato szybko mija, przyszła do nas jesień.

Chmurę, deszcz i słotę razem z sobą niesie.

Puste pola, łąki, ptaki gdzieś się skryły.

Opuściły gniazda, które wiosną wiły.Nie ma śpiewu wilgi, nie ma też słowika.

Dźwięczny śpiew skowronka, nad polami znika.

Bocian i jaskółka też już odleciały.

A u nas pozostał nasz wróbelek mały. 

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania:

– Co zrobiły ptaki?

– Razem z rodzicem spróbujcie wymienić nazwy ptaków występujących w wierszu i podzielić je na sylaby.

sło-wik, skow-ro-nek, bo-cian, ja – skół –ka, wil-ga,wró-bel

Który ptaszek pozostał?  

Razem z rodzicem poszukajcie w Internecie lub albumach, książkach, które macie w domu zdjęć i ilustracji przedstawiających ptaki, które wystąpiły w wierszu.

Poniżej znajdziecie ilustracje i zdjęcia znalezione przeze mnie:


Z pomocą swoich rodziców wykonaj ,,Zwierzaczka cudaczka” według swojego pomysłu np. z ziemniaka, marchewki, lub pustych opakowań itp.(wykorzystaj materiały dostępne w domu) lub namaluj dowolne zwierzątko kotka, psa, papugę, chomika itp.

Zabawa ortofoniczno – ruchowa   „Ptaki” – dziecko naśladuje głosem i ruchem  ptaki:

– bocian – dziecko chodzi wysoko unosząc kolana i mówiąc „kle, kle, kle”,

– dzięcioły – dziecko stoi w miejscu wykonując ruchy głową imitujące stukanie w drzewo i mówi „puk, puk, puk”,

– kukułka – dziecko naśladuje machanie skrzydłami oraz mówi „kuku, kuku”,

– kaczka – dziecko chodzi w przysiadzie i mówi „kwa, kwa”,

 – wróbel – dziecko skacze na dwóch nogach w lekkim przysiadzie i mówi „ćwir, ćwir”.

Obejrzyj ilustrowaną bajeczkę o kotkach i zobacz, jak chroniły swój organizm przed wirusami. Możesz policzyć, ile kotków jest na każdej ilustracji. Jakiego koloru są kotki z bajki?

Czy wiesz dlaczego kotki nałożyły maseczki?