09.11.2020

Drodzy Rodzice!

W tym tygodniu będziemy poznawali sposoby odkrywania świata i rozwijania ciekawości w domowych warunkach. Zachęcam Was do skorzystania z przygotowanych przeze mnie propozycji zabaw i ćwiczeń, które możecie wykonać wspólnie z dziećmi.

Temat zajęć: Manipulujemy, konstruujemy…

ROZMOWA NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ DZIECI: porozmawiajcie z dziećmi na temat tego, co to znaczy konstruować, jak wyobrażają sobie prace konstruktorów? Możecie zastanowić się, z czego można skonstruować wieżę? Zapytajcie, co dzieci chciałyby skonstruować? Jaka powinna być taka konstrukcja?

ZABAWA KONSTRUKCYJNA „Moja konstrukcja”. Zaproponujcie, aby dzieci zbudowały z wybranych przez siebie klocków, które na pewno macie w domu, dowolną konstrukcję. Poproście, aby wymyśliły jej przeznaczenie i nazwę.

Zabawa ma na celu rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz prawności manualnej. Jest też doskonałą okazją do kształcenia wytrwałości w dążeniu do celu i samodzielności.

ĆWICZENIA ODDECHOWE „Fruwające piórka”. Poszukajcie w domu piórek, połóżcie je na stole, poproście, aby dziecko dmuchało na nie z różnym natężeniem. Piórka możecie zastąpić kawałkami waty lub kulkami zrobionymi ze zmiętych chusteczek higienicznych.

Ćwiczenie ma na celu wydłużenie fazy wydechu i rozwijanie aparatu artykulacji.

Rozwijanie samodzielności, wdrażanie do zachowania ładu i porządku w najbliższym otoczeniu. Już od pierwszych dni pobytu dzieci w przedszkolu kształtujemy ich wytrwałość i umiejętność respektowania ustalonych reguł i zasad obowiązujących w grupie. Dużą wagę przywiązujemy do czynności takich jak, np. odkładanie na miejsce i porządkowanie zabawek/przyborów czy porządkowanie ubrania po rozebraniu się. Zachęcam Was do utrwalania tych umiejętności w domu. Warto zachęcać dzieci do wykonywania prostych prac porządkowych, wdrażać do sprzątania po skończonej zabawie. Pomaganie w domowych czynnościach pozwala doświadczać dzieciom radości i powoli przechodzi w zachowanie nawykowe. Dzięki temu zaczynają one nie tylko respektować ustalonych zasad obowiązujących w grupie, ale także szanować pracę innych 🙂