06.11.2020

Drodzy Rodzice!

W tym tygodniu tematem zajęć w grupie „Kropelki” jest kapryśna, jesienna pogoda. Zachęcam Was do skorzystania z przygotowanych przeze mnie propozycji zabaw i ćwiczeń, które możecie wykonać wspólnie z dziećmi w domu.

Temat zajęć: Jesienny spacer

ZABAWA DYDAKTYCZNA “Co wybrać?”: zachęcam Was do rozmowy na temat konieczności dostosowania ubioru do pogody. Możecie zadać dzieciom pytania:

Jak ubieramy się, gdy na dworze pada deszcz? Co zabieramy ze sobą? Dlaczego warto włożyć kalosze? Jak ubieramy się, gdy jest ciepło i świeci słońce?

Zastanówcie się, jaka jest dzisiaj pogoda? Co należy założyć, chcąc wyjść dzisiaj na spacer? Możecie zgromadzić ubrania i przedmioty (np. parasol, klapki, kalosze, szalik, czapkę, okulary przeciwsłoneczne). Poproście dzieci, aby wybrały te przedmioty, które należy włożyć lub zabrać ze sobą na spacer.

Zabawa ma na celu uświadomienie dzieciom konieczności ubierania się adekwatnego do pogody oraz rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

ZABAWA RUCHOWA “Ubierz się na spacer”: wykorzystajcie ubrania z poprzedniej zabawy. Zorganizujcie wyścigi pod hasłem: Kto pierwszy nałoży: czyste kalosze, czapkę, szalik, rękawiczki jednopalczaste, kurtkę…

Zabawa rozwija koordynację ruchową, sprawność manualną.

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI SAMODZIELNEGO UBIERANIA SIĘ I ROZBIERANIA: “Nigdy nie wyręczaj dziecka w tym, co może zrobić samodzielnie”. To słowa twórczyni idei wychowania przedszkolnego – Marii Montessori. Myślę, że powinny one przyświecać wszystkim rodzicom i wychowawcom. Zachęcajcie dzieci i stwarzajcie im okazje do samodzielnego ubierania się i rozbierania. Dzięki temu zbudują one nie tylko poczucie sprawczości (efekt jest widoczny od razu), ale także poczucie własnej wartości.

W dbaniu o odporność i zdrowie, ważne jest rozwijanie sprawności ruchowej, dlatego zachęcam Was do wyjścia na świeże powietrze, spaceru do parku, lasu, wyjścia na podwórko. Pamiętajmy przy tym o zachowaniu zasad bezpieczeństwa, utrzymywaniu dystansu i konieczności noszenia maseczek.