MAŁY WOLONTARIUSZ ROZUMIE I POMAGA JAK UMIE

Udział w Programie opartym na wolontariacie rozwija u dzieci poczucie empatii i wrażliwości na potrzeby innych, kształtuje właściwe postawy społeczne, uczy bezinteresownej pomocy, wyrabia potrzebę odpowiedzialności za siebie i za innych. 

Kodeks Małego Wolontariusza

Mały Wolontariusz:
• jest przyjacielem ludzi i zwierząt,
• jest koleżeński i dobry,
• swoim zachowaniem sprawia radość innym,
• stara się wypełniać powierzone zadania i złożone obietnice,
• chętnie udziela pomocy ludziom i zwierzętom,
• z radością niesie pomoc młodszym i mniej sprawnym kolegom,
• chętnie współpracuje z innymi,
• bierze udział w akcjach charytatywnych,
• nie wyśmiewa się z nikogo,
• swoim zachowaniem daje przykład innym,
• stara się być dobrym wolontariuszem.

Koordynator wolontariatu w Przedszkolu – Danuta Kamińska