„SERDECZNA KARTECZKA” DLA STRAŻAKÓW Z O.S.P. W BIAŁEJ PISKIEJ