Dzień Drzewa

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że drzewa jako największe rośliny na Ziemi najskuteczniej produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla. Odgrywają także niezastąpiona rolę w przeciwdziałaniu powodziom i spowalnianiu procesów erozji. W miastach regulują klimat otoczenia łagodząc nagłe zmiany temperatury i zwiększając wilgotność powietrza. Stanowią  najważniejszy składnik lasu, tworząc środowisko życia dla co najmniej jednej trzeciej wszystkich gatunków roślin i zwierząt. Od ich obecności i stanu zdrowotnego zależy różnorodność biologiczna środowiska naturalnego.

10 października obchodzony jest światowy Dzień Drzewa. “Kropelki” podczas zajęć dowiedziały się, z jak nazywają się poszczególne części drzewa, składały w całość pocięty obrazek przedstawiający drzewo liściaste.

Podczas pobytu w ogrodzie podziwialiśmy rosnące obok przedszkola jesiony, świerki, topole i klony.