WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK 2020

Misją organizatorów Wielkiej Zbiórki Książek, jest pokazywanie ludziom, jak ważną rolę może odgrywać książka w procesie leczenia, czy też w trudnej codzienności.

Nasze Przedszkole po raz pierwszy włączyło się w akcję zbiórki książek. Dzięki naszym małym wolontariuszom oraz ich rodzicom, zebrano ok. 50 książek przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Oddane podczas zbiórki książki, za pośrednictwem Partnera akcji – firmy ubezpieczeniowej AVIVA, trafiają do głównego magazynu w Warszawie, a następnie będą sortowane przez wolontariuszy fundacji Zaczytani.org,  którzy przygotowują paczki dla beneficjentów fundacji: szpitali, domów dziecka, domów seniora, zakładów karnych, domów dziennej opieki, hospicjów i innych placówek pomocowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przedszkolakom oraz rodzicom za udział w akcji i przekazanie książek na tak szczytny cel.

Dziękujemy również Poli z grupy „Motylki” – reprezentantce naszych przedszkolaków, za przekazanie zebranych w Przedszkolu książek Partnerowi akcji.

Koordynator akcji w przedszkolu: Danuta Kamińska.