,,SZACUNEK” – MODUŁ I / PAŹDZIERNIK

INFORMACJE ORGANIZACYJNE WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU CZYTELNICZEGO ,,MAGICZNA MOC BAJEK” / EDYCJA II.

ORGANIZATOR PROJEKTU PRZEWIDZIAŁ DO REALIZACJI PRZEZ PRZEDSZKOLA 10 MODUŁÓW (JEDEN MODUŁ W MIESIĄCU). W KAŻDYM Z MODUŁÓW PRZEDSZKOLE BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE ZOBOWIĄZANE JEST WYKONAĆ MINIMUM 2 ZADANIA REGULAMINOWE WYBRANE PRZEZ NAUCZYCIELI REALIZUJĄCYCH PROJEKT W PLACÓWCE.

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE PRZEZ DZIECI I NAUCZYCIELI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU, MODUŁ I:

1). ,,Kącik projektowy”  – zaaranżowanie kącika, dobór literatury dziecięcej oraz słuchowisk przez nauczycieli. Wybór towarzysza – kukiełki, która będzie towarzyszyć dzieciom podczas magicznej podróży do świata wartości. Wspólne nadanie imienia nowemu przyjacielowi, naszemu przedszkolaki nadały imię – JACEK.

2). „Magiczna moc bajek” – nauka projektowej piosenki. Przedszkolaki znają i śpiewają ,,magiczną piosenkę”.

3). „Dobro, które dajemy innym działa i pomnaża się wracając do nas…” – wyjaśnienie morału płynącego z bajki „Brat i siostra – bajka o pomaganiu innym i szacunku dla starszych”. (wyd. Oficyna)

Przedszkolaki wysłuchały bajki o pomaganiu, po czym wcieliły się w role małych aktorów odtwarzając fabułę przygód rodzeństwa, które zaopiekowało się staruszkiem oraz pomogło skrzywdzonej sarence. 

Zajęcia miały na celu przekazanie przedszkolakom za pośrednictwem literatury, wartości moralnych oraz stymulację  postaw prospołecznych dzieci względem seniorów.