,,MŁODSI STARSZYM POMAGAJĄ”

Podczas ,,burzy mózgów” na temat sposobów niesienia pomocy i bycia uprzejmym wobec osób starszych, przedszkolaki miały wiele ciekawych pomysłów. Dzieci chętnie opowiadały o sposobach  pomocy swoim dziadkom oraz podawały inne przykłady np. sąsiedzka pomoc samotnym osobom starszym.  Przedszkolaki zilustrowały niektóre swoje pomysły.

Celem zajęć było przyswojenie norm i właściwych zachowań w tym postawy szacunku wobec starszych, chorych, promowanie życzliwości wobec seniorów oraz wrażliwości na ich potrzeby.