KODEKS PRZEDSZKOLAKA

Dziecko przekraczając próg przedszkola, staje się członkiem grupy przedszkolnej. Wiążą się z tym nowe, określone prawa i obowiązki. Nowa jest także sytuacja – nagle wzrasta liczba kontaktów z rówieśnikami. Przystosowanie się do nowego otoczenia bywa niekiedy bardzo trudne.

Dlatego w pierwszych tygodniach września dzieci poznawały i utrwalały w teorii i praktyce normy i zasady społeczne. Znajomość, a przede wszystkim ich przestrzeganie zdecydowanie ułatwia dzieciom zgodne funkcjonowanie w przedszkolu. Wykorzystując technologię informacyjno-komunikacyjną „Rumianki” omówiły zasady zachowania się w różnych sytuacjach w przedszkolu, stworzyły „KODEKS PRZEDSZKOLAKA”, który został wyeksponowany w sali przedszkolnej jako „przypominajka” dla „zapominalskich”.