Sprzątanie Świata

Już od wielu lat nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”. Sprzątanie poprzedzone jest zajęciami dotyczącymi segregowania odpadów komunalnych i recyklingu. Dzieci powtórzyły z panią nauczycielką kolory pojemników, do których należy wrzucać posortowane odpady.

W dniu 18 września nasze przedszkolaki „uzbrojone” w rękawice ochronne i plastikowe worki na odpady, z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w akcji i oczyszczały z odpadów teren przedszkola.

Dzieci były pełne entuzjazmu, zadowolenia, prześcigały się w noszeniu worków. Wracając do przedszkola i wyrzucając śmieci do kontenerów stwierdziliśmy, że najwięcej było znalezionych papierów, folii i puszek.