Dzień Przedszkolaka

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka Sejm uchwalił we wrześniu 2013 roku, aby podkreślać wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju dzieci oraz popularyzować nowoczesne wychowanie przedszkolne, a także integrować przedszkola z różnych regionów kraju oraz środowiska, osoby, instytucje, które mają wpływ na wizerunek i jakość ich funkcjonowania. Dodatkowo święto to dostarcza dzieciom okazji do wspólnej zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem.

Dzień Przedszkolaka przypada 20 września, Kropelki obchodziły go dzień później.