KONTRAKT GRUPOWY – USTALAMY ZASADY

“Motylkom” nie straszne są zasady dobrego postępowania. Dzieci wspólnie ustaliły, jak należy zachowywać się w Przedszkolu, wspólnie bawić, spożywać posiłki i korzystać z toalety.